GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCESSETTLEMENT ARCHAEOLOGY


ICAZ 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARCHAEOZOOLGY at METU


Dear colleagues,

13th  International Council for Archaeozoology Conference will be held between 2-7 of September 2018 at METU. All contributions discussing human –animal interactions are welcome. Call for papers is announced with themes at: 

http://www.icaz2018ankara.com/themes.html

 

For detailed information please visit:

http://www.icaz2018ankara.com/index.htmlDeğerli meslektaşımız,

13. Uluslararası Arkeozooloji Konseyi (International Council for Archaeozoology) Konferansı 2-7 Eylül 2018 tarihlerinde ODTÜ’de gerçekleşecektir. İnsan – hayvan etkileşimine ilişkin tüm araştırmalar konferans kapsamındadır. Oturum önerileri için çağrılar açılmıştır, oturum temaları hakkında bilgi için:

http://www.icaz2018ankara.com/themes.html

Konferans hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:


http://www.icaz2018ankara.com/index.html