GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCESSETTLEMENT ARCHAEOLOGY


Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi VII: Uyum ve Direnç 17-18 Mayıs 2018 Sempozyum Programı DUYURU!

 

Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi VII: Uyum ve Direnç

 

17-18 Mayıs 2018

 

Sempozyum Programı

 

 

 

17 MAYIS 2018, PERŞEMBE (1. GÜN)

09:30 – 09:45

Kayıt

09:45 – 10:00

Açılış Konuşması

10:00 – 10:40

Davetli Konuşmacı: Suna Güven

                                      1. Oturum – Oturum Başkanı: Çiğdem Atakuman

10:40 – 11:00

Zeynep Beyza Ağırsoy – Orta Anadolu’da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’den Çanak Çömlekli Neolitik Dönem’e Geçişte Yontma Taş Aletlerin Uyum Süreci

11:00 – 11:20

Melis Uzdurum – İnsan- Çevre- Zaman İlişkisi Kapsamında Bir Hammadde: Aşıklı Höyük Topluluğunun Gündelik Yaşamında Kireç Üzerinden Uyum ve Direnç

11:20 – 11:40

Kahve Arası

11:40 – 12:00

Yeşim Alkan – Ege’de Denize Adaptasyon: Tekne Tasvirleri

12:00 – 12:20

Çağlayan Bal – Yakın Doğu’da Erken Tunç Çağı Toplumlarındaki Kültürel Değişimler ve İklim İlişkisi

12:20 – 12:40

Çağlar Akdağ – Hitit ve Ardılları Neo-Hitit Figürlerinde Uyum ve Direnç: Tanrılar ve Krallar

12:40 – 13:00

Tartışma

13:00 – 14:30

Öğle Arası

                                    2. Oturum – Oturum Başkanı: Evangelia Pişkin

14:30 – 14:50

Buket Beşikçi & Eyüp Caner – Urartu Krallığının Depremle Uyumu: Ayanis Örneği

14:50 – 15:10

Hüseyin Burak Soy – Thrak Sikkeleri Üzerinde Yer Alan Dini Unsurlar

15:10 – 15:30

Aybüke Nacar – Güre / İkiztepe Tümülüs Buluntuları Üzerinden Pers Hakimiyeti

15:30 – 15:50

Kahve Arası

15:50 – 16:10

Yasin Göçer – Dolichiste Yerleşim Analizi

16:10 – 16:30

Dilşad Ayşe Kolenoğlu- Antik Dönem Tekstil ve Dokuma Endüstrisinin Günümüze Adaptasyonu

16:30 – 16:50

Tartışma

 


 

18 MAYIS 2018, CUMA (2. GÜN)

 

      3. Oturum – Oturum Başkanı: Ufuk Serin

09:30 – 09:50

Hidayet Volkan Topaloğlu – Romanizasyon Nedir?

09:50 – 10:10

Asude Dilan Yiğit – Pergamon Trajaneum’unun Mimari Okuması

10:10 – 10:30

Ayşe Bike Baykara – Bir Uyum ve Direnç Mekanı Olarak Roma Pergamon’da Amfitiyatro

10:30 – 10:50

Kahve Arası

10:50 – 11:10

Selin Gür – Pontus Krallığın’nın Romanizasyon Süreci

11:10 – 11:30

Aygün Kalınbayrak Ercan – Likya’daki Roman Kentlerinde Mimarlık Dinamikleri

11:30 – 11:50

Serap Yılmaz – Antik Roma’da Kölelik: İtaat ve İsyan

11:50 – 12:10

Tartışma

12:10 – 13:30

Öğle Arası

 

     4. Oturum – Oturum Başkanı: Burcu Erciyas

13:30 – 13:50

Gizem Güner – Yunan Destanında Mekan Anlatımı: Savaşta Troyalılar ve Akhalar

13:50 – 14:10

Sena Özbay – Rün Taşlarının ve Maddi Kültürün Işığında İskandinav Halklarının Hıristiyanlaşması

14:10 – 14:30

Meral Özdengiz Başak – Zigetvar’da Kanuni Sultan Süleyman Türbe – Palankası: Geçmişte ve Günümüzde Osmanlı’nın İmparatorluğu’n Sınırında Temsili

14:30 – 14:50

Tartışma

14:50 – 15:10

Kahve Arası

 

     5. Oturum – Oturum Başkanı: Suna Güven

15:10 – 15:30

Özlem Çakar Kılıç – Havza İncelemelerine Multidisipliner Yaklaşım ile Arkeolojik Çözümler Aramak: İlk Tunç Çağı’nda Orta Porsuk Havzası

15:30 – 15:50

İsmet Berkan Erdem – Yontmataş Aletler Üzerinde Kullanım İzi Analiz Çalışmaları ve Önemi

15:50 – 16:10

Ayşe Iraz Alpay – Disiplinler Arası Bir Bilim Dalı Olarak Arkeoastronominin Arkeolojideki Yeri

16:10 – 16:30

Dilara Uçar – Dijital Depolama Sistemleri

16:30 – 16:50

Ezgi Sevimli – Arkeolojide Dijitalleştirme ve Dijital Arkeoloji Tekniklerinin Türkiye’de Yansımaları

16:50 – 17:10

Tartışma

17:10 – 17:30

Ara

17:30 – 18:30

Değerlendirme Oturumu