GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCESSETTLEMENT ARCHAEOLOGY


ICAZ 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARCHAEOZOOLGY at METU

ICAZ 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARCHAEOZOOLGY at METU


Dear colleagues,

13th  International Council for Archaeozoology Conference will be held between 2-7 of September 2018 at METU. All contributions discussing human –animal interactions are welcome. Call for papers is announced with themes at: 

http://www.icaz2018ankara.com/themes.html

 

For detailed information please visit:

http://www.icaz2018ankara.com/index.htmlDeğerli meslektaşımız,

13. Uluslararası Arkeozooloji Konseyi (International Council for Archaeozoology) Konferansı 2-7 Eylül 2018 tarihlerinde ODTÜ’de gerçekleşecektir. İnsan – hayvan etkileşimine ilişkin tüm araştırmalar konferans kapsamındadır. Oturum önerileri için çağrılar açılmıştır, oturum temaları hakkında bilgi için:

http://www.icaz2018ankara.com/themes.html

Konferans hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:


http://www.icaz2018ankara.com/index.html