Call for papers: Settlement Archaeology Symposium Series IX: Dynamics of Change.

Change is a reality that pervades the day-to-day lives and experiences of people. It constantly affects societies and their environment. Change can be gradual and barely perceivable, or it can be instant and momentous. Even though today, change seems to happen all around us in previously unparallelled speed, it could equally affect people and societies in the past. Yet, we cannot study the past by looking only at change. To truly understand societies and how they develop, stability is equally important. The archaeological record as well often shows rapid changes interspersed with protracted periods when nothing much seemed to change at all. Both statements are not contradictory, but are rather the result of limitations in the available evidence when looking at the past. The archaeological record is a complex chronicle of the past. It inherently offers a limited view of complex social life in the past, yet it is often our only view.

It is therefore of utmost importance that archaeological studies deal with the nature of stability and change in past societies. Stability and change are two sides of the same coin that need to be explored to understand human development in the past, as well as the present. This symposium aims to open up the discussion on change and stability from different perspectives and participants from various disciplines. We aim to explore the fundamental drivers of change and stability, as well as its consequences for societal development in the past. We invite contributions discussing a wide range of examples and discussions of stability and change in the archaeological record, as well as new perspectives that pave the way for further studies. At the same time, we invite contributions discussing change and stability in our approaches of studying the past, that is, traditional and novel developments within the discipline of archaeology, including - but not limited to - the application of digital technologies.

For this year's Graduate Symposium of the Settlement Archaeology department, we wish to study dynamics of change by digging deeper into the nature of the concepts of change and stability in the past, as well as their role in contemporary archaeology. We invite you to join us for the Graduate Symposium of 2022 at Middle East Technical University and present your research related to dynamics of change.

The Settlement Archaeology department at Middle East Technical University has a long-standing interest in the underlying drivers and decision-making processes of the implantation of settlements in the landscape, the interrelationships between cities and their rural surroundings, and the impact of human occupation on the natural environment.

Topics of interest include but are not limited to:

- Strategies for adaptation to change

- Rate and persistence of change

- Stability and change as opposites or intrinsically related

- Driving factors of change and stability in the past

- Telling effects of environmental changes and stability on the human societies and vice versa

- Technologies used by past societies and technologies that we use to understand the past

- Limits of change

- Criteria for defining change

Abstracts of up to 300 words should be submitted to: settarch.symposium@gmail.com by March 25th. Decision of acceptance will be communicated by mid April. The symposium will be held on May 12th and 13, 2022. Contributions can be either in English or Turkish. Covid-permitting, we aim to hold the workshop on the METU campus, but depending on the regulations at that point, the event may be held hybrid or fully online. The proceedings of the symposium will be published afterwards.

Çağrı Metni: 9.Yerleşim Arkeolojisi Lisansüstü Sempozyumu: Değişimin Dinamikleri

Değişim, insanların günlük yaşamlarını ve deneyimlerini bütünüyle saran bir gerçektir. Bu olgu, toplumları ve onların yaşadığı çevreyi sürekli bir biçimde etkiler. Değişim, kademeli ve gözlemlenmesi zor bir biçimde yaşanabileceği gibi, ani ve kuvvetli bir şekilde de gerçekleşebilir. Günümüzde değişim olgusu her ne kadar benzeri olmayan bir hızda yaşanıyormuş gibi görünse de geçmiş toplulukları ve insanları eşit bir biçimde etkilemiş olabilir. Ancak yalnızca değişime bakarak geçmişi inceleyemeyiz. Toplumları ve nasıl geliştiklerini gerçekten anlamak için istikrar da aynı derecede önemlidir. Çoğu zaman, arkeolojik kayıtlarda hiçbir şeyin değişmediği görülüyorken, uzun dönemler içerisine serpiştirilmiş hızlı değişimleri de gözlemleyebilmek mümkündür. Bu iki durum çelişkili olmaktan ziyade, geçmişten gelen mevcut kanıtlardaki sınırlılıkların bir sonucudur. Arkeolojik kayıt, geçmişin karmaşık bir anlatısıdır ve doğası gereği geçmişteki karmaşık sosyal hayata sınırlı bir bakış açısı sunar, ancak çoğu zaman bize fikir sağlayabilecek yegane kanıttır.

Bu nedenle, arkeolojik çalışmaların geçmiş toplumlardaki istikrar ve değişimin doğası ile ilgilenmesi son derece önemlidir. İstikrar ve değişim aynı madalyonun iki yüzünü oluşturur ve günümüzdeki kadar geçmişteki insanın da gelişimini anlamak için araştırılması gerekir. Bu sempozyum, farklı disiplinlerden gelen katılımcılara ve farklı perspektiflere değişim ve istikrar tartışmalarını açmayı hedeflemekte, değişim ve istikrarın temel sebeplerini ve bunun geçmişteki toplumsal gelişim üzerindeki sonuçlarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Arkeolojik kayıtlardaki istikrar ve değişime dair geniş yelpazede katkı sağlayabilecek örnekler, görüşler ve ayrıca daha sonraki çalışmaların da önünü açabilecek yeni bakış açılarının katkılarını beklemekteyiz. Bununla beraber, dijital uygulamalar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, sizleri arkeoloji disiplini içindeki geleneksel ve yeni gelişmeleri, dolayısıyla geçmişi incelemede uygulanan yaklaşımlardaki değişim ve istikrarı tartışan çalışmalarınızı paylaşmaya davet ediyoruz.

Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalının bu yılki Lisansüstü Sempozyumu için, geçmişteki değişim ve istikrar kavramlarının doğası ve bunların çağdaş arkeolojideki rolünü derinlemesine irdeleyerek, değişimin dinamiklerini incelemeyi amaçlıyoruz. Sizleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki 2022 Lisansüstü Sempozyumuna katılmaya ve 12-13 Mayıs 2022 tarihinde "Değişimin Dinamikleri" temalı araştırmalarınızı sunmaya davet ediyoruz.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi bölümü, yerleşimlerin kültürel peyzajda konumlanmasının altında yatan itici güçlere ve buna yönelik karar alma süreçlerine, şehirler ve kırsal çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkilere ve insan varlığının dünya ve doğal çevre üzerindeki etkisine dair uzun süredir devam eden bir ilgiye sahiptir.

Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bildiri konuları aşağıdaki gibidir:

- Değişime uyum sağlama stratejileri

- Değişimin hızı ve kalıcılığı

- İstikrar ve değişim, karşıt mı, özünde ilişkili mi?

- Tarihte değişimin ve istikrarın itici faktörleri

- Çevresel değişimlerin ve istikrarın insan toplumları üzerindeki etkileri ya da etkisizliği

- Geçmiş toplumlar tarafından kullanılan teknolojiler ve geçmişi anlamak için kullandığımız teknolojiler

- Değişimin sınırları

- Değişimin tanımlanma kriterleri

Özetler için üst sınır 300 kelimedir ve 25 Mart 2022 tarihine kadar settarch.symposium@gmail.com adresine gönderilmelidir. Kabul kararları Nisan ayı ortasına kadar araştırmacılara bildirilecektir. Sempozyum 12-13 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecektir. Bildiriler İngilizce veya Türkçe olabilir. Etkinliğin ODTÜ kampüsünde yapılması amaçlanmaktadır, ancak sempozyumun gerçekleştirileceği dönemdeki COVID-19 salgın düzenlemelerine ve şartlarına bağlı olarak hibrit veya tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Sempozyum bildirileri daha sonra yayınlanacaktır.


Last Updated:
25/03/2022 - 11:47