Last Updated:
02/03/2022 - 17:03

KOMANA PROJECT, Burcu Erciyas

Image previewImage preview

Marmaris-Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması, Çiğdem Atakuman

“Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması”, Prehistorik Dönemler boyunca Ege Denizi’nin, Anadolu ve Avrupa’yı bağlayan kültürel özelliklerini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, Orta Paleolitik’ten Erken Tunç Çağı’na çeşitli evreleri yansıtan buluntuları ortaya çıkarmıştır. Ege kaynaklı obsidyen bulgular, bölgenin özelikle Mezolitik ve Neolitik Dönemlerde kullanıldığını göstermektedir. 

Image previewImage previewImage preview

Uğurlu Höyük –Gökçeada Kazı Çalışmaları, Çiğdem Atakuman

Ege adalarının bilinen en eski yerleşimlerinden olan Uğurlu Höyük, Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde (M.Ö 6800-4500) yoğun iskan görmüş yaklaşık 6 hektara yayılan bir yerleşimdir. Trakya Üniversitesi ve ODTÜ ortaklığında kazılmakta olan höyükte birçok yüksek lisans ve doktora öğrencimiz çalışmalarını yürütmektedir. 

Image previewImage previewImage preview

ODTÜ Müzesi-Koçumbeli malzemesi üzerinde araştırmalar, Çiğdem Atakuman

 

ODTÜ arazisi içerisinde bulunan Koçumbeli, bir Erken Tunç Çağı yerleşimidir. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizle beraber, ODTÜ Müzesi’nde bulunan arkeolojik malzemeler üzerinde çeşitli arkeolojik ve arkeometrik analizler gerçekleştirilmektedir.